Instrukcja „Jak wyszukać swoją uwagę do Studium”

Instrukcja „Jak wyszukać swoją uwagę do Studium”

INSTRUKCJA „Jak wyszukać swoją uwagę do Studium”

Instrukcja pochodzi ze strony bip.erzeszow.pl - LINK - KLIKNIJ TUTAJ

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Swoją uwagę należy wyszukać w: Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r.

1. Zapraszamy na stronę internetową - bip.erzeszow.pl

2. Z panelu Informator należy wybrać PLANOWANIE PRZESTRZENNE, a następnie AKTUALNOŚCI

3. Należy otworzyć Zarządzenie Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa.

4. Po kliknięciu na Załącznik nr 1 – wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium, wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia (tabela 773 strony) otworzy się wykaz uwag.

5. W związku z anonimizacją Zarządzenia zaleca się wyszukiwanie po numerze nieruchomości, której dotyczyła uwaga, poprzez kombinację klawiszy „CTRL” oraz „F”, co spowoduje otwarcie „okna wyszukiwania”.

6. W „oknie wyszukiwania” należy wpisać obręb i numer działki, której dotyczyła uwaga, wg schematu:

nr obrębu-nr działki np.

222-3617/1

7. W przypadku uwag nieuwzględnionych lub uwzględnionych w części, w ostatniej kolumnie tabeli znajduje się odesłanie do uzasadnienia, które znajduje się w Załączniku nr 2 – Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag (dokument 27 stron).

8. Aby zapoznać się z uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia uwag należy w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r., otworzyć Załącznik nr 2

9. W przypadku problemów z wyszukiwaniem rozpatrzenia uwagi złożonej do Studium, mogą Państwo skontaktować się z pracownikami Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa:

- mailowo, pisząc na adres: uwagi_studium@brmr.erzeszow.pl

- telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikami Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00, pod numerami telefonów:

Przybyszówka i Bzianka: (17) 748 49 05

Budziwój i Biała: (17) 748 49 10

Słocina i Matysówka: (17) 748 49 18

Całe miasto: (17) 748 49 07 (17) 748 49 08 (17) 748 49 25 (17) 748 49 29

Informujemy, że uwzględnione uwagi zostaną ujęte w zmienionym projekcie Studium (mapa + tekst), z którym będzie można się zapoznać na przełomie I i II kwartału 2023r., podczas ponownego wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych.

Akceptuję Cookies