Pytania do Prezydenta Rzeszowa złożone przez mieszkańców na spotkanie 19.06.2022

Zgodnie z tym co obiecaliśmy  w celu uporządkowania dyskusji na os. Budziwój i aby Państwa pytania  podobnie jak na spotkaniu w „Masce” nie pozostały bez odpowiedzi złożyliśmy je w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa i otrzymaliśmy informację, że Urząd się do nich odniesie – jak będzie zobaczymy.

Niektóre pytania się powtarzały lub były zbliżone treścią do pytań zadanych przez innych mieszkańców dlatego nie ujęliśmy ich w spisie. Na niektóre pytania odpowiedzieliśmy sami gdyż znamy wykładnię przekazywaną na spotkaniach przez Miejskich urzędników czy Radnych. Staraliśmy się nie ingerować w treść zadanych pytań zmieniliśmy tylko to co konieczne aby pytanie miało jakąś formę w spisie ogólnym.

Nie umieściliśmy pytań wulgarnych, ukierunkowanych bezpośrednio w Prezydenta, Radnych Miejskich/Osiedlowych czy Urzędników UM. Stwierdziliśmy, że na spotkaniu jest możliwość zadawania pytań - bezpośrednio i na pozostałe pytania które nie zostały umieszczone na liście a po  zadaniu ich na pewno otrzymacie Państwo odpowiedz.    

Wkradły się również  dwa błędy: pytanie – 1 i 2 dotyczy tego samego pytania, 12 i 13 dotyczy tego samego pytania ( Wiemy, że Miejscy urzędnicy przeglądają  naszą stronę – więc prosimy o scalenie tych 2 pytań ) z góry Przepraszamy za pomyłkę !!

Poniżej zadane Pytania:


1.     Przy ul.Liliowej w stronę ul. Poselskiej planowana jest droga wraz ze ścieżką rowerową. Nie zgodzilismy się oddać za 1 zl części działki (ok. 3 ary). Dostaliśmy odpowiedź że rozpocznie się postępowanie o wywłaszczenie, w trybie tzw. ustawy ZRID  (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721). Czy to, że tamtędy w studium biegnie granica terenu zielonego to specjalne działanie by przy wywłaszczeniu 44  działek zapłacić grosze.

 

2.     Czy BRMR  rozważało takie sformułowanie zapisów studium, by na obrzeżach miasta, na terenach zieleni krajobrazowej dopuścić zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zachowaniem 25% działki przeznaczonej pod zieleń.

 

3.     Czy można będzie się budować na terenie zieloni krajobrazowej po uchwaleniu Studium ?

4.     Czy będzie można się budować na terenie zieleni krajobrazowej po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego ?

5.     Czy przy zapisie w studium o przeznaczeniu działki na zieleń krajobrazową, rolnik będzie mógł nadal uprawiać rolę i opłacać KRUS ?.

6.     Czy tereny zieloni krajobrazowej będzie można grodzić ?

7.      Jakie podatki będą płacili właściciele terenów przeznaczonych pod zieleń krajobrazową ?  Jaki podatek zapłacą rolnicy?.

8.     Czym kierowało się biuro projektując obszary terenów zielonych, dzieląc uzbrojone działki wzdłuż asfaltowych dróg, na część budowlaną i część pod zieleń krajobrazową?

9.     Dlaczego działki na których stoją domy i budynki gospodarcze od pokoleń i mają klasę gruntów B zaznaczone są na zielono ?.

10.  Czy wybuduje Pan mieszkania dla naszych dzieci po zmianie przeznaczenia działek na teren zielony ?. Czy mają one wyjeżdżać z kraju ?.

11.  Czy miasto posiada finanse na wykup działek pod zieleń krajobrazową po cenach rynkowych (z dnia sprzed  uchwalenia studium)?

 

12.  Ile kosztowało opracowanie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa?

13.  Od kiedy obowiązuje miasto Rzeszów zasada, że tereny zielone w mieście mają wynosić powierzchniowo podaną wielkość procentową?

14.  Czy „Studium” nie będzie traktowane w przyszłości tak jak obecnie obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, które w każdej chwili można zamienić uchwałą Rady Miasta i teren zielony (który za bezcen przejmie miasto) przeznaczy na tereny pod zabudowę.

15.  Dlaczego na terenie tzw: „Olszynek”, które zawsze były zielonym terenem zalewowym, tylko połowa zostaje pod zieleń a reszta to zabudowa mieszkaniowa z usługami?

 

16.  Podobnie dzieje się  na terenach tzw: „Żwirowni” gdzie do istniejacej zabudowy dokłada się też usługi.

 

17.  Jak zakończył się i jakie było rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie obszaru żwirowni pod rekreację i wypoczynek?

18.  Proszę o informację o gruntach gminnych na terenie Budziwoja, czy są takie grunty,                       ile ich jest i gdzie?  Czy są one włączone pod tereny zielone? Co z terenem dawnej szkoły w Budziwoju?

19.  Dlaczego w dalszym ciągu, kontynuowana jest wyprzedaż obszarów zielonych należących do miasta Rzeszowa (np. na ul. Bałtyckiej)? Nadal są zamieniane istniejące tereny zielone na tereny budowlane które  następnie są sprzedawane. 

20.  Kto odpowiada za budowę „Osiedla Parkowa” na Słocinie? Kto na to wydał zgodę?                          Co na to Architekt Miejski?

21.  Czy można liczyć na Urząd Miasta Rzeszowa, kiedy nie są realizowane przez miasto  inwestycje ważne dla mieszkańców Budziwoja. Na pierwszym zebraniu Prezydenta T.Ferenca z mieszkańcami Budziwoja, została poruszona sprawa konieczności wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budziwojskiej. Organ administracji samorządowej obiecał i jej nie realizuje.

22.  Dlaczego wydając pozwolenie na budowę i realizując inwestycje w Budziwoju nie zadbano o zieleń ?. Brak nasadzeń przy ulicy Jana Pawła II oraz przy Galerii Budziwój.

23.  Dlaczego do dzisiaj nadal nie ma ścieżki rowerowej na szlaku „Green Velo”, która przechodzi przez tereny miejskie. Temat ten dotyczy zarówno Budziwoja jak i Drabinianki. Do dzisiaj na ul. Kwiatkowskiego jej brak a pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych  uniemożliwiają jej poszerzenie.

24.  Dlaczego realizując inwestycje w Budziwoju pod nazwą kanalizacja deszczowa, na którą wydano grube miliony, nie zaplanowano również prawidłowego zakończenia modernizacji ul. Herbowej? Obecnie studzienki w rowach przy ulicy są zamulane z uwagi na nie wykończenie inwestycji.

25.  Dlaczego na terenach zrealizowanej niedawno na osiedlu Budziwój kanalizacji sanitarnej są  przeważnie tereny zieleni krajobrazowej?

26.  Dlaczego tereny zielone w studium są tak nierównomiernie rozłożone (np. osiedle Bzianka-90%, osiedla w centrum miasta - znikomy %)?

27.  Dlaczego mieszkańcy Budziwoja, Bzianki i Przybyszówki mają mieć zakaz budowy domów na swoich działkach i płacić za wieloletnie błędy skutkujące wydawaniem pozwoleń deweloperom, którzy budowali na każdym wolnym kawałku ziemi, w tym na terenach rekreacyjnych wzdłuż Wisłoka i zalewowych?

28.  Jak miasto zamierza zrekompensować mieszkańcom poniesione już koszty zmierzające do budowy domów na działkach, które mają być teraz tzw. terenami zieleni krajobrazowej (np. koszty przyłączy, budowy drogi dojazdowej)?

29.  Kiedy zamierza Pan zrealizować deklarowane w kampanii wyborczej inwestycje na osiedlu Bzianka (przebudowę ulicy Kalinowej oraz budowę domu kultury)?

 

30.  Od czasu podjęcia uchwały o przystapieniu do opracowania nowego "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa"minęło dwa lata. Ile w tym czasie swoich terenów miasto sprzedało deweloperom, zamiast na nich zrobic tereny zielone?

31.  Ile od 2020 roku miasto zakupiło  terenów z przeznaczeniem na tereny zielone?

32.  Czy to prawda, że włączając sąsiednie miejscowości do miasta, były już plany że kiedyś zablokuje się na nich możliwość zabudowy i zrobi tzw" płuca miasta"?

33.  Czy teraz kiedy nasze działki będą terenami zielonymi, właściciele działek mają z powrotem zająć się hodowlą na terenach "miasta"? Jak spowodować by dzieci mające już inne zawody znowu chciały uprawiać ziemię?

34.  Centrum miasta, poprzez proponowane zapisy będzie szczelnie zabudowywane, prawie wszystkie oazy zieleni zamienione w blokowiska, dzieci z tych blokowisk pozbawione placów zabaw a naszym kosztem będą robione pseudo płuca miasta. Jak dzieci z blokowisk będą dostawać się na tereny zielone ? W kampanii wyborczej obiecywał Pan, że każdy mieszkaniec będzie miał 5 minut do terenu zielonego. Czy w centrum miasta ta obietnica została według Pana spełniona przez postawienie donic z kwiatami?

 

35.  W jaki sposób chronione są w zapisach studium, realizowane przez Pana parki kieszonkowe?

 

36.  W jakim terminie po uchwaleniu Studium powstaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego?

 

37.  Jaką wartość będą miały tereny zieleni krajobrazowej?

38.  Dlaczego przy ulicy Poziomkowej, gdzie miasto poniosło koszty opracowania projektu  i odszkodowań za przejęcie działek pod jej poszerzenie (w trybie tzw ustawy ZRID),  strona lewa może być zabudowana a prawa nie?

39.  Czy działka rolna zakrzewiona z powodu braku dojazdu, bo droga będąca własnością miasta  jest zarośnięta i nieprzejezdna, musi być w studium oznaczona jako las?

40.  Kto może zgłaszać uwagi jeżeli jest prowadzone postępowanie spadkowe a wiadomo, że spadek dotyczy kilkunastu spadkobierców a część z nich mieszka poza granicami Polski?

 

41.  Na spotkaniu z mieszkańcami zostaliśmy poinformowani, że pod zieleń krajobrazową zostały przeznaczone głównie tereny niezurbanizowane. Jak to się ma do realizowanych od ulicy Poselskiej i Studzianki do granic Rzeszowa, od strony Hermanowej (cały Przylasek) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gdzie miasto wydało już ponad 6 milionów zł.

 

42.  Zostało też wykonane oświetlenie ul. Podleśnej i wykup działek przy ul. Poziomkowej.

 

43.  Czym urbaniści kierowali się oznaczając centra osiedlowe w poszczególnych dzielnicach, szczególnie w miejscach gdzie brak możliwości ich realizacji i dlaczego w Budziwoju jest ich pięć a w Matysówce jedno ?

 

44.  Dlaczego w materiałach do studium brak jest wykazu osuwisk na terenie dzielnicy Matysówka ?

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych.

Akceptuję Cookies