Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa 

"Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa." Pobierz całą treść obwieszczenia


Poniżej formularz Wniosku do pobrania oraz treść studium uwarunkowań.


Przykładowa treść uwag do użycia w "Uwadze do projektu": 

- Posiadam teren uzbrojony.
Posiadam wydane warunki zabudowy na terenie, który ma zostać uznany jako teren zielony. Co zablokuje moją inwestycje. 
- Mam wydane pozwolenie na budowę i poniosłem koszty związane z planami budowy. 
Nie wyrażam zgody na objęcie terenami zielonymi mojej działki.
- Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia mojej działki.
- Jako rolnik nie będę mógł wybudować osady ani zabudowy gospodarczej na terenach zielonych.
Wnioskuję o zmianę przeznaczenia mojej działki ujętej jako C.ZR na C.M  (obszary mieszkalne).
Wnioskuję o zmianę przeznaczenia mojej działki ujętej jako C.ZR na C.U  (obszary usługowe).
Opisać sytuację rodzinną, historyczną itp. odnośnie swoich działek.pobierz pdf  Uwaga do projektu Studium


pobierz pdf  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa Prosimy również o zapisanie się do protestu za pomocą FORMULARZA oraz o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego. Będziemy przesyłać aktualizacje oraz w przypadku ewentualnego pozwu zbiorowego również będziemy informować o możliwości dołączenia. 

Formularz można również pobrać TUTAJ i przesłać uzupełniony na adres kontakt@protestrzeszow.plSerwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych.

Akceptuję Cookies