Strona powstała w celu złożenia protestu zbiorowego przeciwko planom miasta dotyczącym opracowanego studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rzeszowa.


           Jesteśmy mieszkańcami Budziwoja i jako pierwsi wraz z mieszkańcami Bzianki sprzeciwiamy się planom ograniczenia naszej swobody do dysponowania własną nieruchomością poprzez odgórne narzucenie nam warunków jej użytkowania. Zachęcamy do przyłączenia się do protestu zbiorowego mieszkańców pozostałych osiedli którzy wyrażają swoje niezadowolenie a jako jednostka nie mają siły przebicia . informujemy, że przyjmujemy postulaty, opinie i zmiany jak ma wyglądać strona lub UWAGA/WNIOSEK sprzeciwu do wyłożonego studium - co należy wprowadzić aby było czytelnie i przejrzyście.


           Protestujemy przeciwko proponowanym terenom zielonym, które miasto ma zamiar umieścić głównie na osiedlach przyłączonych do miasta (Pobierz mapę) a pokrywają one tereny od 40 - 80 % powierzchni naszych osiedli i wyłączają te obszary z możliwości zabudowy. Ograniczeniu zabudowy na działkach budowlanych – dotyczy to szczególnie małych działek gdzie przy ograniczeniu wprowadzającym 40% - 50% powierzchni czynnej biologicznie zabudowa takiej działki swoim „wymarzonym domem” jest trudna do zrealizowania – tak to ujmijmy.


           Nie ma naszej zgody na zaproponowane w studium rozmieszczenie terenów zielonych głownie na obrzeżach miasta a tam gdzie jest największe zanieczyszczenie i najwięcej skarg mieszkańców - czyli w centrum miasta dodanie nowych terenów odbyło się „marginalnie” - na zasadzie wyrządzenia najmniejszej szkodliwości.

Nie możemy zgodzić się na to aby nasze grunty, niejednokrotnie tzw. „ojcowizna”, plany osób które je zakupiły jako lokatę kapitału, czy trzymane na tzw. „Czarną godzinę” były potraktowane niemalże jako nieużytek rolny – i nie mogły posłużyć nam czy naszym dzieciom wg tego jak sami planujemy.


           Zapewniamy, że dane zebrane od właścicieli działek zostaną użyte w celu złożenia protestu zbiorowego dotyczącego opracowywanego studium a w następstwie w przypadku odmowy realizacji postulatów i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - posłużą do zebrania osób chętnych do wytoczenia pozwu zbiorowego przeciwko Gminie Miastu Rzeszów w celu uzyskania odszkodowań za obniżenie wartości naszych działek poprzez zmniejszenie ich wartości przez ujęcie ich w terenach zielonych czy uniemożliwiających zabudowę.

           Nadmieniamy, że na tym etapie nie jesteśmy przeciwni obecnej władzy Miasta Rzeszowa ale naszym celem jest zebranie jak największej ilości osób popierających nasze postulaty gdyż wierzymy, że większa ilość mieszkańców pozwoli nam wpłynąć na korzystne wprowadzenie zmian w Studium bo w obecnym stanie jest ono dla nas niemożliwe do zaakceptowania.  

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych.

Akceptuję Cookies